Aktuálna ponuka - GP-3

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuálna ponuka

Nepridávajte si zbytočné starosti, ktoré vznikajú chybným určením priestorovej polohy stavby. Garantujeme vám súlad stavby s projektom a stavebným povolením. Kedže zloženie spoločnosti nie je výlučne z geodetov, ale aj geológa a stavebného inžiniera, vieme na stavbe predvídať  veci, ktoré iné, výlučne geodetické firmy predvídať nevedia.

Ponúkame Vám kompletný servis na stavebné dielo od tvorby projektu až po realizáciu , kolaudáciu a zápis stavby do katastra nehnuteľnosti za výrazné zľavy.


Postup prác:

  • predrealizačné zameranie záujmového územia pre potreby projektanta

  • vytýčovacie práce pred a počas výstavby / vytýčenie výkopov , základov , určenie nivelety , vytýčenie inžinierskych sieti , celých stavebných objektov /

  • kontrolné merania / merania pre overenie súladu projektu a stavebného povolenia /

  • porealizačné zameranie stavby / dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby , dokumentácia porealizačného zamerania stavby /

  • vyhotovenie geometrického plánu - nutný pri kolaudácii stavebného diela

  • vypracovanie kúpno-predajných zmlúv , žiadosti a vkladových listín ...Naším cieľom je Vaša spokojnosť. Tešíme sa na spoluprácu.

 
Hĺadať na stránkach GP-3
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky