Dopravné stavby - GP-3

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Dopravné stavby

Referencie - vybrané > Porealizačné zameranie

názov stavby

účel merania

Kendice

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu chodníka.

Priemyselný park Záborské

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu ciest a spevnených plôch.

Parkoviská Sídlisko III , Prešov

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu parkovísk.

Prešovská nemocnica

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu spevnených plôch.

Spevnené plochy Terňa

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu spevnených plôch.

Hanušovce nad Topľou

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu spevnených plôch.

Chodník Kapušany

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu chodníka.

Most Plavnica

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu mosta.

Most Ubľa

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu mosta.

Chmeľov chodník a cesta

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu cesty a chodníka.

Križovatka Medzilaborce

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu križovatky.

Vyšný Komárnik – záchytné parkoviská

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu záchytných parkovísk.

Diaľnica D1 Východná

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu novej asfaltovej vrstvy na diaľnici.

Diaľnica D1 Hybe

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu novej asfaltovej vrstvy na diaľnici.

Diaľnica D1 Liptovský Hrádok

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu novej asfaltovej vrstvy na diaľnici.

Rímavská Sobota

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu novej asfaltovej vrstvy.

Most Ľubotín

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu mosta.

Rekonštrukcia MK Kapušany

Porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu pri rekonštrukcii miestnej komunikácie.

 
 
Hĺadať na stránkach GP-3
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky