Inžiniersko-geologický prieskum - GP-3

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Inžiniersko-geologický prieskum

Služby

Ponúkame práce inžiniersko-geologického prieskumu v oblastiach :

  • Inžiniersko-geologický prieskum pre projektovanie , zakladanie a rekonštrukciu priemyselných stavieb , komplexov IBV , rodinných domov

  • Inžiniersko-geologický prieskum pre projektovanie , zakladanie a rekonštrukciu líniových stavieb ( cesty , železnice , produktovody )

  • Inžiniersko-geologický prieskum pre projektovanie , zakladanie a rekonštrukciu špeciálnych stavieb ( skládky )

  • Inžiniersko-geologický prieskum geologických hazardov ( zosuvné a geologicky nestabilné územia )

  • Inžiniersko-geologické posudky 
 
Hĺadať na stránkach GP-3
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky