Polohopis a výškopis - GP-3

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Polohopis a výškopis

Referencie - vybrané > Predrealizačné zamerania

Názov stavby

účel merania

OOK Slovenská Kajňa -
Košárovce – 14,0 km

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
oblastného optického kábla.

OOK Slovenská Kajňa-
Turany -25,0 km

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
oblastného optického kábla.

OOK Kráľovský Chlmec -
Slovenské Nové Mesto - 40,5 km

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
oblastného optického kábla.

DOK Humenné -
Medzilaborce – 41,0 km

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
diaľkového
optického kábla.

Kanalizácia Petrovce

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
kanalizácie v obci Petrovce

Kanalizácia Nálepkovo

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
kanalizácie v meste Nálepkovo

Kanalizácia Krajne Čierno

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby obce Krajné Čierno na vypracovanie
projektu kanalizácie.

MTS Levoča ul. Mäsiarska

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
miestného telekomunikačného  kábla.

MTS Levoča – Priemyselná zóna

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
miestného telekomunikačného  kábla.

MTS Levoča ul. Železničný riadok

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
miestného telekomunikačného  kábla.

Vodovod a kanalizácia
Pečovská Nová Ves

Polohopis a výškopis pre potreby obce na výstavbu vodovodu a kanalizácie v obci
Pečovská Nová Ves - projekt stavby

Priemyselný park Záborské

Polohopis a výškopis bol spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
Priemyselného parku Záborské pre Mesto Prešov.

Skládka TKO Lukavica

Predrealizačné zameranie pre projektanta na vypracovanie projektu skládky TKO.

Skládka TKO Bartošovce

Predrealizačné zameranie pre projektanta na vypracovanie projektu skládky TKO.

ČOV a kanalizácia Babie

Predrealizačné zameranie pre potreby projektanta na vypracovanie projektu stavby

Rybník Kuková

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
rybníka aj so zameraním dna rybníka..

Rybník Výškovce

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
rybníka aj so zameraním dna rybníka..

Rybník Chotča

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
rybníka aj so zameraním dna rybníka..

DOK Trebišov – Slovenské Nové Mesto - 71,1 km

Polohopis a výškopis spracovaný pre potreby projektanta na vypracovanie projektu
diaľkového
optického kábla.

 
 
Hĺadať na stránkach GP-3
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky