Základné informácie - GP-3

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Základné informácie

O spoločnosti
 

 Spoločnosť vznikla v roku 1997 zlúčením troch fyzických subjektov, ktoré štyri roky úzko spolupracovali. Prvotnou činnosťoiu firmy bola geodézia a kartografia, projekcia jednoduchých stavieb, statika, inžiniersko-geologický prieskum a plotrovacie práce. Po čase sa činnosť zúžila o projekciu a statiku.
 V súčasnosti je spoločnosť zameraná výhradne na oblasť geodézie a kartografie, čo tvorí asi 95% objemu prác. Oblasť geodézie a kartografie môžeme rozčleniť do dvoch častí. Je to inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností. Počas existencie spoločnosti a po prevedení prác rôzneho charakteru sme nahromadili obrovské množstvo skúseností a poznatkov a dnes sme schopní ponúknuť aj poradenstvo pre svojich zákazníkov. Pri našej práci používame najmodernejšiu meraciu a výpočtovú techniku a komunikujeme so zákazníkmi telekomunikačnými prostriedkami ako je internet a email, čo zvyšuje rýchlosť riešenia jednotlivých projektov. Sme schopní expedovať výsledky našej práce ako v analógovej, tak aj v digitálnej forme vo vlastnej réžii. Nie sme závislí od ďalších subjektov, čo má tiež vplyv na urýchlenie ukončenia prác. Spoločnosť má dve meračské skupiny kompletne vybavené meračskou technikou, ktoré sú pripravené okamžite vycestovať do terénu a dvoch stálych spracovateľov nameraných dát so softwarovým a výpočtovým vybavením. Sme modernou flexibilnou spoločnosťou nezaťaženou zbytočnou byrokraciou, takže reagujeme okamžite na požiadavky zákazníka, respektíve trhu.
 Užšou špecializáciou spoločnosti je spracovanie kníh plánov pre telekomunikačné firmy ako sú Telekom , Orange , Slovanet a menšie telekomunikačné firmy pôsobiace v jednotlivých regiónov Slovenska. Realizujeme v tomto odbore všetky druhy vedení: metalické telefónne siete, oblastné a diaľkové optické siete a nové multirúrové FTTx a FTTH technológie. Pracovný záber firmy tvorí východné a stredné Slovensko.

Bližšie informácie o ponúkaných službách nájdete v menu pod názvom Služby.

Vedenie firmy :
Ing. Pavol Majerník  - konateľ spoločnosti , autorizovaný geodet
RNDr. Milan Duda  - konateľ spoločnosti , geológ
Ing. Tibor Štupák  - konateľ spoločnosti , stavebný inžinier


Tešíme sa, že sa nám ozvete a že si nás vyberiete na realizáciu vašich projektov


 
 
Hĺadať na stránkach GP-3
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky